Segreteria Direzione

Segreteria Direzione

info@cepimspa.it
Phone: +39 0521 615711

Logistica

Logistica

Matteo CREMA - Responsabile

matteo.crema@cepimspa.it
Phone: +39 0521 615813

Marketing & Sviluppo commerciale

Marketing & Sviluppo commerciale

Mauro CALZETTI - Responsabile

mauro.calzetti@cepimspa.it
Phone: +39 0521 615715

Servizi Tecnici

Servizi Tecnici

Andrea MASSARI - Responsabile

ufficiotecnico@cepimspa.it
Phone: +39 0521 615716

Amministrazione

Amministrazione

Marika BERTOLINI-Responsabile

marika.bertolini@cepimspa.it
Phone: +39 0521 615812 / 814 / 815 / 735

Comunicazione, Eventi & Media

Comunicazione, Eventi & Media

Martina COLUMBU

martina.columbu@cepimspa.it
Phone: +39 0521 615734